BYNAME:

Pieter vertel van die ou by hulle wat baie maer was, 
toe word hy gedoop: "Draadkar"

En die groot ou met 'n klein hartjie, word - "Budgie". 

Gerhard vertel van die boer wie se humeur nogal vinnig
opgevlam het, Hy het baie maklik die vuiste onder sy 
werkers ingelę as dinge nie na sy sin gegaan het nie. 
Die werkers het toe onder mekaar van hom as "McDonnell" 
gepraat

Salomé vertel van haar broer wat ook baie maer was en 
hy heet toe - Kriekbeen.

Minda vertel: 'n Onderwyseres van ons was baie kort en 
geset en het 'n ietwat van 'n boggelruggie gehad: Sy was 
Buk-en-Bekruip

En Lottie het die volgende ingestuur:

'n Vriend van ons was net so rond soos hy lank was. 
Bynaam: Dikke Dik

'n Buurman van ons het altyd so kierts-regop geloop. 
Bynaam: Liniaalnek

Ons Geskiedenis onnie in St. 7 se bynaam was Pruim 
(tabak) en toe het ons Biologie onnie wat dieselfde van 
gehad het sommer Klein Pruim geword.

'n Jongman in ons buurt loop so suutjies rond, dan is hy 
daar en dan is hy weg. Bynaam: Die Gemaskerde Wind.

By my gewese werk het een van ons voormanne vreeslike 
bakore gehad. Bynaam: Wingnut

Ons Boekhou onnie in St.9 kon glad nie potlood sę nie en toe 
doop ons hom maar die woord wat hy gebruik het: Poloi

Terug na kiesblad